13-01-13

Doel van de Belgische Guppy Vrienden

wnr056dxl.jpgDoel van de B.G.V.

 

* zorgen voor een verantwoorde wijze voor de verzorging & verspreiding van de Guppy - selectiekweek.

* Een helpende hand reiken aan hen die er willen mee starten.

* Contacten met Internationale Verenigingen.

* Actief meewerken aan de uitbouw van het IKGH ( International Kuratorium Guppy Hochzucht ) waarvan ze   

   medestichter is sinds 1981.

* Toepassing van de IHS ( Inter Hochzucht Standard )

* Regelmatig een ledenbijeenkomst met aangepast thema. Hier wordt wel sterk op de inbreng van de leden

  gerekend ; er is steeds ruimte en tijd voorzien om ieder zijn inbreng te laten .

 

 

De commentaren zijn gesloten.